တစ်နှစ်အတွင်းရောင်းအားအကောင်းဆုံး ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများအတွက် ဗုဒ္ဓဂါယာခရီးစဉ်

Daily Star Co.,Ltd မှ GARUDA ဘက်ထရီနှင့်စက်ချောဆီများကို တစ်နှစ်အတွင်းရောင်းအား အကောင်းဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့
အရောင်းဆိုင်ကြီးများမှကိုယ်စားလှယ်ကြီးများအား ကျေးဇူးတန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဂါယာခရီးစဉ် ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။